Tuatha na nEalaíon

Féile Bheag Bhídeach Ealaíona i gcomhair le Féile Mháire an Chlochán Léith

A Wee Small Arts Festival in association with Mary from Dungloe

Clár Imeachtaí  

Program of Events

-Seó Grúpa Físealaíne: 'Athcheangail leis an Dúlra' 

11rn-5in le linn na féile, Spás Taispeántais an tSeanchaifé, Ionad Chlochán Léith. ("The Arcade")

-Playmatters (Leanaí óga & tachrain) 10.30 i.n., 26 Iúil, Teach Biddy, Siúlóid na hAbhann.

-Seisiún Drumadóireacht do Pháistí (5-13 bliana d'aois)

2 i.n. 30 Iúil, Siúlóid na hAbhann (in aice leis an Troll)

-Siúlóid Lán Gealaí & Dealbha Soilsithe le Cosán Glas 9.00 i.n, 1 Lúnasa, Siúlóid na hAbhann.

-Seisiún Ceoil le Playmatters (Leanaí óga & tachrain) 10.30 i.n. 2 Lúnasa, Teach Biddy, Siúlóid na hAbhann

-Mic Oscailte le Scéalaíocht

3.30-5 i.n., 5 Lúnasa, Spás Taispeántais an tSeanchaifé, Ionad Chlochán Léith. ("The Arcade")

-Saothar taibhealaíne 'Healing the Artist' le Hilary Gilligan,

4-5 i.n., Spás Taispeántais an tSeanchaifé, Ionad Chlochán Léith. ("The Arcade")

-Seisiún ceisteanna agus freagraí á reáchtáil ag Líonra Amharcealaíontóirí Thír Chonaill 5-6 i.n. Cláraigh anseo. Tá sé saor in aisce.


  (Fine art group show, 'Reconnection to Mother Nature' 11am-5pm throughout the festival, Old Café Exhibition Space, Dungloe Centre, Main Street.)


  Seisiún Ealaíne le Playmatters 

  (Leanaí óga & tachrain)

  10.30 i.n. 26 Iúil, Teach Biddy, 

  Siúlóid na hAbhann. 

  Tá muid ag ullmhú fá choinne an Siúlóid Lán Gealaí, 's ag déanamh lóchrainn le 'papier mache.' Beidh Maria ó comhcheol.ie ag obair linn mar éascaitheoir.


  Art Session with Playmatters

  10.30 am July 26, Teach Biddy, The River Walk.

  We're preparing for the Full Moon Walk by making lanterns with papier mache. Maria from comhcheol.ie is working with us as facilitator.

  Maoinithe ag BSG Clochán Liath


  Seisiún Ceoil le Playmatters (Leanaí óga & tachrain)

  10.30 i.n. 2 Lúnasa, 

  Teach Biddy, Siúlóid na hAbhann.

  Bain sult as cúpla amhrán traidisiúnta, bog do chorp, nó seinn rithim! Beidh am spraoi ag do pháiste sa seisiún ceoil seo, agus gheobhaidh siad blas Gaeilge fosta! 

  Art Session with Playmatters

  10.30 am August 2, Teach Biddy, The River Walk.

  Enjoy some traditional Irish songs, move your body, or play a rhythm! Your child will have a bit of fun in this music session and they'll get a flavour of Irish too.

  Maoinithe ag BSG Clochán Liath

  Seisiún Drumadóireacht do Pháistí (5-13 bliana d'aois)

  2 i.n. 30 Iúil, Siúlóid na hAbhann (in aice leis an Troll)

  Foghlaim roinnt rithimí bunúsacha agus bain triail as na drumaí agus cnaguirlisí eile. Beidh Maria ó comhcheol.ie ag obair linn mar éascaitheoir.

  Drumming Session for children 

  (5-13 years old)

  2pm, 30 July, The River Walk (beside the The Troll)

  Learn some basic rhythms and have a go on the drums and other percussion instruments. 

  Maoinithe ag Foras na Gaeilge

  Mic Oscailte le Scéalaíocht

  3.30-5  i.n., 5 Lúnasa, Spás Taspeántais an tSeanchaifé, Ionad Chlochán Léith, Príomhshráid ("The Arcade")

  Beidh an scéalaí Aodh Mac Gairbheá, agus an ceoltóir 's scríbhneoir Pól Ó Gallachóir ag óstáil.

  Open mic with Storytelling (as Gaeilge)

  8-9.30 pm, Old Café Exhibition Space, Dungloe Centre, Main Street. ("The Arcade")

  Storyteller Aodh Mac Gairbheá and Musician and writer Pól Ó Gallachóir will be hosting. 

  Mar pháirt do chlár ealaíne Tuatha na nEalaíon, maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta

  Siúlóid Lán Gealaí & Dealba Soilsithe le Cosán Glas

  9 r.n, 1 Lúnasa, Siúlóid na hAbhann. 

  Tóg leat soilsí agus cruinnigh ag an geata  trasna ó Lidl. Beidh giota spraoi againn 's muid ag baint taithneamh as na deilbh soilsithe de chuid Cosan Glas.

  (Tá na dealbha maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta, agus tá na h-imeachtaí siúlóide maoinithe ag Foras na Gaeilge).

  Full Moon Walk & Illuminated Sculptures by An Cosán Glas

  9 pm, August 1, The River Walk

  Bring torches/lanterns with you and gather at the gate across from Lidl. We'll have some fun as we enjoy the illuminated sculptures by Cosan Glas.

  (The sculpture trail is funded by Ealaín na Gaeltachta and the walk activities are funded by Foras na Gaeilge.)


  Saothar taibhealaíne 'Healing the Artist' le Hilary Gilligan (ag comhoibriú le Taru acupuncture agus suathaireacht).

  4-5 i.n., Spás taispeántais an tSeanchaifé, Ionad an Clochán Léith, Príomhshráid, Clochán Liath.("The Arcade")

  Ar feadh an ama, tá cead ag an lucht féachana teacht isteach agus amach, grianghraif a ghlacadh srl).

  Beidh seisiún ceisteanna agus freagraí á reáchtáil ag Líonra Amharcealaíontóirí Thír Chonaill tar éis an saothar. Cláraigh anseo. Tá sé saor in aisce.

  Mar pháirt do chlár ealaíne Tuatha na nEalaíon, maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta

  Performance Art Piece 'Healing the Art' by Hilary Gilligan (collaborating with Taru Accupuncture and Massage, Lettermacaward)

  4-5 pm, August 4, Old Café Exhibition Space, Dungloe Centre, Main Street. ("The Arcade")

  Throughout the performance, the audience are free to wander in and out, take photographs etc.


  Donegal Visual Artists Network will be hosting a questions and answers session after the performance. Book here for this free event.

  Buíochas lenár lucht maoinithe - tá na h-imeachtaí ar fad saor in aisce le freastal orthu!!!
  All events are free to attend - Thanks to our funders!!!

  Tuatha na nEalaíon

  Léirithe ag Samhlaigh. Is coimeádaí tionscadail í an t-ealaíontóir Maria Coleman.

  Maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta fríd Scéim Forbartha na nEalaíon, 2023.


  Comhpháirtithe: Mary from Dungloe, An Cosán Glas, Comhcheol Arts & Wellness, Playmatters, Donegal Visual Artists Network

  Maoinitheoirí breise: Foras na Gaeilge, Baile Seirbhíse Gaeltachta