Tuatha na nEalaíon

Tuaraisic

 Is féidir leat an tuairisc a íoslódáil anseo

Bhí Tuatha na nEalaíon léirithe ag Samhlaigh agus is coimeádaí tionscadail í an t-ealaíontóir Maria Coleman. Bhí sé maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta fríd Scéim Forbartha na nEalaíon, 2023. 

Maoinitheoirí eile: Foras na Gaeilge, Baile Seirbhíse Gaeltacht. Comhpháirtithe: Mary from Dungloe, An Cosán Glas, 'Comhcheol Arts & Wellness', 'Playmatters', Donegal Visual Artists Network. Buíochas do 'The Cope' agus 'Dungloe Car Breakers.'